ข้อมูลพื้นฐาน

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่:
เลขที่ 348 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์ : 0-2351-1000

ชื่อบริษัท:

บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)

ชื่อภาษาอังกฤษ:

Osotspa Public Company Limited

ประเภทธุรกิจ:

ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค โดยมีกลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบำรุงกำลังภายใต้ ตราสินค้า เช่น เอ็ม-150 ลิโพ เป็นต้น เครื่องดื่มเกลือแร่ และกาแฟพร้อมดื่ม และกลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคลภายใต้ตราสินค้าเบบี้มายด์ และทเวลฟ์พลัส รวมทั้งธุรกิจให้บริการผลิตสินค้า บรรจุภัณฑ์ และจัดจำหน่ายสินค้า

ตลาดรอง:

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ:

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร / อาหารและเครื่องดื่ม

ทุนจดทะเบียน:

3,003,750,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,003,750,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว:

3,003,750,000 บาท