นักลงทุนสัมพันธ์

OSP
ราคาหลักทรัพย์ (THB)
27.25
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
+0.75 (2.83%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
33,093,400
ราคาหลักทรัพย์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

ผลประกอบการของบริษัท

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน 9M/2561

รายได้รวม

0
(ล้านบาท)

EBITDA

0
(ล้านบาท)

กำไรสุทธิ

0
(ล้านบาท)

เอกสารเผยแพร่

* โปรดพิจารณา เอกสารแนบ 6 - รายงานการวิจัยทางการตลาดแบบอิสระสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญต่อ ประชาชนเป็นครั้งแรก ที่มีการปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ซึ่งตรงกับข้อมูลในหนังสือชี้ชวน และ ได้ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว ที่นี่

ปฏิทินนักลงทุน

Analyst Meeting ปี 2561

ดูทั้งหมด

อีเมลรับข่าวสาร

ประกาศล่าสุดจากบริษัท

สมัครรับข่าวสารบริษัท