ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)

348 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
  • โทรศัพท์ : +66(0)63 206 0432, +66(0)2 351 1152
  • Email: ir@osotspa.com