คณะผู้บริหาร

นายซี เทียน โปว
Chief Marketing Officer-International Business Marketing
สัดส่วนการถือหุ้น %

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา
  • MBA, University of Chicago US
  • Bachelor Degree, Social Science, Science University of Malaysia
ประสบการณ์การทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่
ปัจจุบัน Chief Marketing Officer-International Business Marketing บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
2561 Premium Skin Care Vice President Unilever Based in Singapore
2557-2561 Personal Care Cluster Lead SEAA Unilever Based in Singapore