ปฏิทินกิจกรรมนักลงทุน

กิจกรรมที่ผ่านไปแล้ว
วันที่ กิจกรรม หมวดหมู่
28 กุมภาพันธ์ 2562

Analyst Meeting ปี 2561

ประชุมนักวิเคราะห์
27 กุมภาพันธ์ 2562

วันประกาศงบการเงิน ปี 2561

งบการเงิน
16 พฤศจิกายน 2561

Analyst Meeting ไตรมาส 3/2561

ประชุมนักวิเคราะห์
14 พฤศจิกายน 2561

วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 3/2561

งบการเงิน
17 ตุลาคม 2561

เปิดการซื้อขายเป็นวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เวลา: 10:00 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อื่นๆ