ปฏิทินกิจกรรมนักลงทุน

กิจกรรมที่ผ่านไปแล้ว
วันที่ กิจกรรม หมวดหมู่
24 เมษายน 2562

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

การประชุมผู้ถือหุ้น
28 กุมภาพันธ์ 2562

Analyst Meeting ปี 2561

ประชุมนักวิเคราะห์
27 กุมภาพันธ์ 2562

วันประกาศงบการเงิน ปี 2561

งบการเงิน
16 พฤศจิกายน 2561

Analyst Meeting ไตรมาส 3/2561

ประชุมนักวิเคราะห์
14 พฤศจิกายน 2561

วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 3/2561

งบการเงิน
17 ตุลาคม 2561

เปิดการซื้อขายเป็นวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เวลา: 10:00 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อื่นๆ