รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  ORIZON LIMITED 537,148,600 17.88
2.  นายนิติ โอสถานุเคราะห์ 489,081,300 16.28
3.  นายรัตน์ โอสถานุเคราะห์ 152,953,700 5.09
4.  นายเพชร โอสถานุเคราะห์ 149,735,700 4.98
5.  ร้อยตรีเสรี โอสถานุเคราะห์ 120,127,500 4.00
6.  Y INVESTMENT LTD. 90,000,000 3.00
7.  นายธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์ 87,448,000 2.91
8.  นายภาสุรี โอสถานุเคราะห์ 87,395,000 2.91
9.  น.ส.เกสรา โอสถานุเคราะห์ 87,395,000 2.91
10.  CLMV THAILAND INVESTMENT LIMITED 64,850,000 2.16