รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2561

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1 นายนิติ โอสถานุเคราะห์ 624,250,000 20.78
2 Orizon Limited 537,148,600 17.88
3 MERRILL LYNCH SINGAPORE PTE.LTD 211,500,000 7.04
4 นายเพชร โอสถานุเคราะห์ 149,735,700 4.98
5 นายรัตน์ โอสถานุเคราะห์ 149,735,700 4.98
6 ร้อยตรีเสรี โอสถานุเคราะห์ 126,098,500 4.20
7 Y Investment Ltd 90,000,000 3.00
8 นางสาวเกสรา โอสถานุเคราะห์ 87,395,000 2.91
9 นายธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์ 87,395,000 2.91
10 นายภาสุรี โอสถานุเคราะห์ 87,395,000 2.91