ราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ:
OSP
43.75 THB
+0.75 (1.74%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
10,832,900
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
465,138,000
ช่วงราคาระหว่างวัน
42.25 - 43.75
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
43.50 / 285,300
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
43.75 / 26,400
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
26.00 - 48.25