ราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ:
OSP
44.00 THB
+1.00 (2.33%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
5,910,500
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
259,411,100
ช่วงราคาระหว่างวัน
43.00 - 44.25
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
44.00 / 548,900
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
44.25 / 202,300
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
22.80 - 43.75