ราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ:
OSP
36.50 THB
-0.25 (-0.68%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
4,942,700
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
181,696,625
ช่วงราคาระหว่างวัน
36.50 - 37.00
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
36.50 / 115,400
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
36.75 / 1,637,700
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
22.80 - 37.50