ราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ:
OSP
29.25 THB
+0.25 (0.86%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
6,253,900
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
183,619,975
ช่วงราคาระหว่างวัน
29.00 - 29.75
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
29.25 / 1,900,200
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
29.50 / 2,036,100
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
22.80 - 30.00