ราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ:
OSP
27.25 THB
+0.75 (2.83%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
33,093,400
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
903,258,725
ช่วงราคาระหว่างวัน
26.50 - 27.75
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
27.25 / 1,547,100
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
27.50 / 5,382,300
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
22.80 - 30.00