ราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ:
OSP
38.00 THB
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
8,129,700
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
308,004,450
ช่วงราคาระหว่างวัน
37.50 - 38.50
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
37.75 / 393,300
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
38.00 / 765,300
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
27.75 - 48.25