ราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ:
OSP
35.00 THB
+0.75 (2.19%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
12,463,600
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
430,794,725
ช่วงราคาระหว่างวัน
34.00 - 35.00
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
34.75 / 555,300
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
35.00 / 5,097,100
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
22.80 - 36.75