ข้อมูลพื้นฐาน

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่:
เลขที่ 348 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์ : 0-2351-1000

ชื่อบริษัท:

บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)

ชื่อภาษาอังกฤษ:

Osotspa Public Company Limited

ประเภทธุรกิจ:

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค โดยมีกลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม กลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคล และธุรกิจอื่นๆ ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ลูกอม และธุรกิจให้บริการผลิตสินค้าและบรรจุภัณฑ์

ตลาดรอง:

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ:

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร / อาหารและเครื่องดื่ม

ทุนจดทะเบียน:

3,003,750,000 บาท

ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว:

3,003,750,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 3,003,750,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.0 บาท