ปฏิทินกิจกรรมนักลงทุน

กิจกรรมที่ผ่านไปแล้ว
วันที่ กิจกรรม หมวดหมู่
12 พฤศจิกายน 2564

Opportunity Day ไตรมาส 3/2564

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
11 พฤศจิกายน 2564

Analyst Meeting ไตรมาส 3/2564

ประชุมนักวิเคราะห์
10 พฤศจิกายน 2564

วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 3/2564

งบการเงิน
13 สิงหาคม 2564

Analyst Meeting ไตรมาส 2/2564

ประชุมนักวิเคราะห์
11 สิงหาคม 2564

วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2/2564

งบการเงิน
17 พฤษภาคม 2564

Opportunity Day ไตรมาส 1/2564

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
14 พฤษภาคม 2564

Analyst Meeting ไตรมาส 1/2564

ประชุมนักวิเคราะห์
13 พฤษภาคม 2564

วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1/2564

งบการเงิน
27 เมษายน 2564

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

การประชุมผู้ถือหุ้น
25 กุมภาพันธ์ 2564

Analyst Meeting ไตรมาส 4/2563 และปี 2563

ประชุมนักวิเคราะห์
24 กุมภาพันธ์ 2564

วันประกาศงบการเงิน ปี 2563

งบการเงิน
13 พฤศจิกายน 2563

Opportunity Day ไตรมาส 3/2563

เวลา: 15:15 น. - 16:00 น.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน