โอสถสภาเริ่มต้นจากร้านขายยา ภายใต้ชื่อ เต๊ก เฮง หยู ในปีพุทธศักราช 2434 ก่อตั้งโดยนายแป๊ะ แซ่ลิ้ม ต้นตระกูลโอสถานุเคราะห์ โดยสินค้าในยุคแรกจะเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่เป็นที่รู้จัก เช่น ยากฤษณากลั่นตรากิเลน ยาทัมใจ อุทัยทิพย์ และอื่นๆ ก่อนจะแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ด้วยทุนจดทะเบียน 3,003,750,000 บาท และมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เตรียมพร้อมขยายธุรกิจในระดับนานาชาติมุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต OSP ได้รับคัดเลือกเข้าสู่ดัชนี FTSE-All World ซึ่งเป็นดัชนีที่รวบรวมบริษัทจดทะเบียน 3,100 เเห่งใน 47 ประเทศทั่วโลกในเดือนมิถุนายน 2562 เเละดัชนี MSCI Global Standard ในเดือนพฤศจิกายน 2562

ในรอบศตวรรษที่ผ่านมา โอสถสภายังคงเติบโตและมุ่งมั่นพัฒนาสร้างผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้บริโภค โดยธุรกิจหลักประกอบด้วยการผลิต ทำการตลาด และจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค อาทิ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคล ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและลูกอม รวมทั้งการให้บริการรับจ้างผลิตสินค้าและบรรจุภัณฑ์ (“OEM”)