กิจกรรมทั้งหมด

วันที่ ประเภท กิจกรรม เอกสารนำเสนอ เว็บแคสต์
15 พฤศจิกายน 2567

SET Opportunity Day

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3/2567
16 สิงหาคม 2567

SET Opportunity Day

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2567
16 พฤษภาคม 2567

SET Opportunity Day

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1/2567
24 เมษายน 2567

การประชุมผู้ถือหุ้น

Annual General Meeting of Shareholders 2024
15 มีนาคม 2567

ประชุมนักวิเคราะห์

FY2023 Analyst Meeting (Foreign)
15 มีนาคม 2567

SET Opportunity Day

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ปี 2566
13 มีนาคม 2567

ประชุมนักวิเคราะห์

การประชุมนักวิเคราะห์ ปี 2566
28 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศผลประกอบการ

FY2023 Financial Statement Release Date
26 มกราคม 2567

อื่นๆ

J.P. Morgan’s 18th Thailand Conference
19 มกราคม 2567

อื่นๆ

Citi's Thai Investor Conference
09 มกราคม 2567

อื่นๆ

Consumer & Retail Day by Kiatnakin Phatra
10 พฤศจิกายน 2566

SET Opportunity Day

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3/2566
09 พฤศจิกายน 2566

ประชุมนักวิเคราะห์

การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2566
08 พฤศจิกายน 2566

ประกาศผลประกอบการ

วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 3/2566
10 สิงหาคม 2566

SET Opportunity Day

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2566