กิจกรรมทั้งหมด

วันที่ ประเภท กิจกรรม เอกสารนำเสนอ เว็บแคสต์
15 พฤศจิกายน 2567

SET Opportunity Day

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3/2567
16 สิงหาคม 2567

SET Opportunity Day

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2567
17 พฤษภาคม 2567

SET Opportunity Day

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1/2567
15 มีนาคม 2567

SET Opportunity Day

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ปี 2566
26 มกราคม 2567

อื่นๆ

J.P. Morgan’s 18th Thailand Conference
19 มกราคม 2567

อื่นๆ

Citi's Thai Investor Conference
09 มกราคม 2567

อื่นๆ

Consumer & Retail Day by Kiatnakin Phatra
10 พฤศจิกายน 2566

SET Opportunity Day

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3/2566
09 พฤศจิกายน 2566

ประชุมนักวิเคราะห์

การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2566
08 พฤศจิกายน 2566

ประกาศผลประกอบการ

วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 3/2566
10 สิงหาคม 2566

SET Opportunity Day

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2566
10 สิงหาคม 2566

ประชุมนักวิเคราะห์

การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2566
12 พฤษภาคม 2566

SET Opportunity Day

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1/2566
11 พฤษภาคม 2566

ประชุมนักวิเคราะห์

การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2566
25 เมษายน 2566

การประชุมผู้ถือหุ้น

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566