กิจกรรมทั้งหมด

วันที่ ประเภท กิจกรรม เอกสารนำเสนอ เว็บแคสต์ เพิ่มปฏิทิน
25 เมษายน 2566

การประชุมผู้ถือหุ้น

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
24 กุมภาพันธ์ 2566

SET Opportunity Day

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ปี 2565
23 กุมภาพันธ์ 2566

ประชุมนักวิเคราะห์

การประชุมนักวิเคราะห์ ปี 2565
11 พฤศจิกายน 2565

SET Opportunity Day

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3/2565
11 พฤศจิกายน 2565

SET Opportunity Day

กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
10 พฤศจิกายน 2565

ประชุมนักวิเคราะห์

การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2565
09 พฤศจิกายน 2565

ประกาศผลประกอบการ

วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 3/2565
11 สิงหาคม 2565

SET Opportunity Day

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2565
11 สิงหาคม 2565

ประชุมนักวิเคราะห์

การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2565
10 สิงหาคม 2565

ประกาศผลประกอบการ

วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2/2565
13 พฤษภาคม 2565

SET Opportunity Day

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1/2565
12 พฤษภาคม 2565

ประชุมนักวิเคราะห์

การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2565
11 พฤษภาคม 2565

ประกาศผลประกอบการ

วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1/2565
27 เมษายน 2565

การประชุมผู้ถือหุ้น

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
25 กุมภาพันธ์ 2565

SET Opportunity Day

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ปี 2564