บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)

348 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
+66 (0) 63 206 0173, +66 (0) 65 984 5379
ir@osotspa.com